Automatische antwoorden controle

Ik zie dat regelmatig scholen van Puzzel.org gebruikmaken en dat vind ik heel erg tof! Een feature die dit extra stimuleert is denk ik de ingebouwde automatische antwoorden controle binnen de kruiswoordpuzzels. Uiteraard geldt dit ook het maken van cryptogrammen.

De antwoorden controle zorgt ervoor dat ieder ingevuld antwoord binnen de kruiswoordpuzzel wordt gecheckt tegen het daadwerkelijk goede antwoord. Bij een verkeerd antwoord blijven de vakjes neutraal en zul je dus nog even verder moeten puzzelen!

In combinatie met het gebruiksvriendelijke gebruik van Backspace, Tab en de pijltjes, is het erg makkelijk om zo antwoorden ongedaan te maken en over te springen naar een volgende vraag.

Maak kruiswoordpuzzel met antwoorden controle

Antwoorden plus centraal woord

Daarnaast is er ook nog de leuke feature dat je een eindoplossing kan meegeven, wanneer je alle bijbehorende vakjes hebt ontcijferd, door de antwoorden goed in te vullen. Dit ultieme antwoord geeft toch een kleine extra puzzeldimensie om op te lossen en geeft de puzzelaar gevoelsmatig een extra uitdaging.

Beveiliging van de antwoorden

Om het bruikbaar te laten zijn voor scholen, is het natuurlijk wel van belang dat er niet zomaar gespiekt kan worden, ook niet door de technisch slimme kinderen :). Om dit te faciliteren heb ik ervoor gezorgd dat de antwoorden via encryptie worden opgeslagen. Wanneer een puzzelaar een antwoord volledig heeft ingevuld, dan wordt dezelfde encryptie toegpast op de samenstelling van de ingevulde letters. Vervolgens wordt encryptie #1 met encryptie #2 vergeleken en als deze overeenkomen dan weet Puzzel.org dat het goede antwoord is ingevuld, zonder het daadwerkelijke antwoord nog ergens te bewaren.