Puzzel.org

Funkcie

Celkový objem funkcií v rámci Puzzel.org rastie denne, pretože je mojou ambíciou vytvoriť integráciu online hlavolamov čo najľahšou. Ak si učiteľ, marketingový manažér alebo zapálený člen rodiny, vlastný hlavolam je výborný na zapojenie študentov, klientov a podobne!