Puzzel.org

Funkcie

Celkový objem funkcií v rámci Puzzel.org rastie denne, pretože je mojou ambíciou vytvoriť integráciu online hlavolamov čo najľahšou. Ak si učiteľ, marketingový manažér alebo zapálený člen rodiny, vlastný hlavolam je výborný na zapojenie študentov, klientov a podobne!

Pre školy a učiteľov je vyvinutá špeciálna ponuka s množstvom funkcií a nízkymi nákladmi, pretože kombinácia výučby a hry je úžasná!

 

Kategórie funkcií

Pozri si dokumentáciu a funkcie aktuálnych kategórií. Ak nejaká informácia chýba, daj mi vedieť.