Puzzel.org

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Puzzel.org zbiera, wykorzystuje, zachowuje, ujawnia i przetwarza dane osobowe zbierane od klientów i gości strony (każdy zwany "Użytkownikiem"). Puzzel.org jest "kontrolerem" danych osobowych Użytkowników, zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych ("RODO").

Użytkownicy, którzy utworzyli konto na naszej stronie ("Strona"), mogą tworzyć treści na Stronie, które to treści mogą być dostępne dla graczy Użytkowników ("Gracze") i używane przez nich. Jeśli chodzi o dane osobowe Graczy, Puzzel.org jest uważany za "procesora" zgodnie z definicją z RODO. Warunki świadczenia usługi Puzzel.org obejmują przetwarzanie danych osobowych Graczy przez Puzzel.org.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy i wykorzystujemy następujące dane osobowe Użytkowników:

 • Imię (obowiązkowo)
 • Adres email (obowiązkowo)
 • Hasło (obowiązkowo, jednak jest ono niewidoczne dla nas i innych osób)
 • Informacje o płatnościach (transakcje w przypadku płatnych subskrypcji)
 • Preferowany język
 • Twoje dane Użytkownika, w tym aktywność na koncie i utworzone treści
 • Korespondencja z nami

Czy masz obowiązek dostarczyć określone dane osobowe?

Tak, obowiązkowe dane osobowe wymienione powyżej są konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązków administracyjnych i podatkowych. Jeśli nie dostarczysz wymienionych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

Do czego używamy gromadzonych danych osobowych?

Używamy danych osobowych w następujących celach:

 • Aby umożliwić Ci logowanie i utrzymanie konta (imię, adres email)
 • Aby umożliwić Ci obserwowanie aktywności na koncie i utworzonych treści
 • Aby zabezpieczyć konto (hasło)
 • Aby przetwarzać zamówienie i płatności
 • Do celów administracyjnych i podatkowych
 • Aby umożliwić kontakt i wsparcie
 • Aby poznać gości strony i rozwijać przyjazność strony (używamy jedynie ciasteczek funkcjonalnych i analitycznych, które nie wymagają udzielenia zgody)

Na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zawrzeć i wykonać umowę z Tobą, aby wypełniać zobowiązania prawne i w innych uprawnionych celach. Te uprawnione cele zostały określone w niniejszej Polityce prywatności.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Nie sprzedajemy, wymieniamy ani nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim.

Korzystamy z usług internetowych osób trzecich, aby świadczyć usługi:

 • Korzystamy z providera usług internetowych, aby utrzymać Stronę i skrzynkę pocztową
 • Korzystamy z providera usług pocztowych, aby rozsyłać mailing
 • Korzystamy z providera autentykacji, aby tworzyć autentykację konta, przechowywać ją i zarządzać nią
 • Korzystamy z providera usług płatniczych, aby przetwarzać płatności klientów (providerzy usług płatniczych wykorzystywani przez klientów poprzez ich konto nie są naszymi providerami usług)
 • Korzystamy z providera usług, aby analizować, jak klienci korzystają z Usługi

Niekiedy, na mocy zobowiązań prawnych, możemy być zobowiązani do ujawnienia pewnych danych osobowych władzom albo osobom trzecim

Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Tak, przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Provider naszych usług pocztowych, płatniczych i autentykacji oraz providerzy usług analitycznych mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki i mają certyfikat Privacy Shield (www.privacyshield.gov). Nasz provider usług internetowych ma siedzibę w Niderlandach. Jeśli potrzebujesz więcej informacji albo dokumentów dotyczących stosownych zabezpieczeń, prosimy o kontakt (dane poniżej).

Jeśli znajdujesz się poza EOG, podczas uzyskiwania dostępu do danych osobowych, zostaną Ci one przekazane, w celu zawarcia i wykonania umowy z Tobą lub Twoją spółką. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe na Twoim koncie tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany. Finansowe dane osobowe są przechowywane maksymalnie do 7 lat. Nasza korespondencja jest przechowywana maksymalnie do 7 lat.

Niekiedy możemy być zobligowani do przechowywania Twoich danych osobowych dłużej, na przykład w przypadku postępowania sądowego, które Cię dotyczy, albo zobowiązań prawnych nałożonych na nas. 

Jakie masz prawa?

Zgodnie z RODO, masz następujące prawa dotyczące danych osobowych.

 • Prosić o dostęp do danych osobowych i ich kopię.
 • Uzyskiwać informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych.
 • Poprawić nieprawidłowe dane osobowe.
 • Uzupełnić niekompletne dane osobowe, uwzględniając cele, w których je zbieramy i/albo wykorzystujemy.
 • W pewnych okolicznościach usunąć dane osobowe.
 • W pewnych okolicznościach zastrzec dane osobowe.
 • W pewnych okolicznościach sprzeciwić się pewnemu wykorzystaniu danych osobowych.
 • W razie udzielenia zgody, wycofać zgodę, co nie narusza legalności wcześniejszego przetwarzania danych opartego na Twojej zgodzie.
 • Jeśli sam dostarczyłeś i utworzyłeś dane osobowe i przetwarzanie jest oparte na Twojej zgodzie lub w ramach wykonania umowy, a także jest zautomatyzowane: otrzymać dane w ustrukturyzowanym, powszechnie przyjętym i czytelnym formacie oraz przekazać te dane innemu kontrolerowi.
 • Złożyć skargę we właściwym organie ochrony danych osobowych.

W wybranych przypadkach możemy mieć prawo odmówić spełnienia Twoich oczekiwań. Wówczas powiadomimy Cię o podstawie odmowy. Nie będziemy mogli wykonać umowy bez obowiązkowych danych osobowych. O tym również Cię powiadomimy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, oczekiwania, skargi dotyczące swoich danych osobowych, prosimy o kontakt (dane poniżej). 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, oczekiwań, skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności albo danych osobowych, prosimy o kontakt:

Puzzel.org (Puzzel.org)
Dopheide 28
3823 HL Amersfoort 
Niderlandy
daan@puzzel.org

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 3 kwietnia 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach Polityki prywatności, wysyłając powiadomienie za pomocą Strony.