Puzzel.org

Embedden op eigen website

Embed iedere puzzel die je zelf hebt gemaakt via een eenvoudige iframe, en helemaal white label zonder Puzzel.org herkenning

Het embedden van puzzels

Het embedden van puzzels op je eigen website is de beste manier om de spelers de puzzel te laten ervaren terwijl ze nog steeds binnen jouw eigen omgeving zitten.

De puzzel zelf is volledig white label, wat betekent dat er geen directe herkenning is van Puzzel.org en je de kleuren en lettertypes kan aanpassen zodat deze aansluiten bij jouw organisatie. Dit maakt de puzzel tot een natuurlijk onderdeel van je website.

Het embedden van puzzels

Hoe werkt het embedden?

Het embedden vindt plaats met behulp van een klein stukje iframe code. De iframe is een breed ondersteund HTML element dat kan worden toegevoegd aan vrijwel ieder website/CMS/LMS.

Dit stukje code laadt de Puzzel.org puzzel binnen je eigen website. Vanuit daar kan je de omvang van de puzzel in de iframe bepalen door de width en height attributen aan te passen.

Voor meer geavanceerde embedding, kan je ook nog de styling van de iframe aanpassen via je eigen CSS CSS stylesheets om de iframe grootte aan te passen voor verschillende schermgroottes/apparaten bijvoorbeeld.

Hoe werkt het embedden?

Een embed code uitproberen

Als je wilt zien hoe een voorbeeldpuzzel er uitziet binnen je eigen website, en of deze goed werkt, kan je het volgende stukje code gebruiken om dit uit te proberen.

Kopieer/plak het volgende stukje code binnen je website/CMS/LMS en kijk hoe het eruit ziet:

<div><iframe src='https://puzzel.org/nl/crossword/embed?p=-L1v2n-yhlUB-bGDzGol' width='750' height='750' frameborder='0'></iframe></div>
Een embed code uitproberen

Gespeelde puzzels tellen mee

Wanneer een puzzel ge-embed is op jouw website, vindt het laden van en de interactie met de puzzel op de achtergrond nog steeds plaats via de Puzzel.org server.

En dus wanneer een speler de interactie met je puzzel begint voor de eerste keer (embedded of niet embedded), zal dit meetellen als een gespeelde puzzel en dus worden geaggregeerd in je account als totaal gespeelde puzzels voor die maand.

Gespeelde puzzels tellen mee

Embedded puzzels in het wild bekijken

Er zijn momenteel duizenden puzzels die ge-embed zijn op allerlei soorten websites en ik weet dat mensen het leuk vinden om hiervan voorbeelden te zien.

Bekijk een aantal van de puzzels die embedded zijn hier (openen in een nieuwe tab):

Embedded puzzels in het wild bekijken